Servis pobude meščanov

Št. pobud:
Št. odgovorov:


Pozdravljeni na spletnem servisu Mestne občine Ljubljana »Pobude meščanov«

Servis meščanov je portal,ki sprejema pobude meščank in meščanov,ki se nanašajo na življenje v Mestni občini Ljubljana. Mestna občina Ljubljana podaja odgovore na pobude v delokrogu svojih pristojnosti. Servis meščanov ni forum, zatorej ni odprt za komentarje na objavljene odgovore.

Servis meščanov je odprt za vse, pa vendar se morajo avtorji pobud in vprašanj predstaviti z imenom, priimkom in e-naslovom ter morajo biti starejši od 15 let.

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, do izpolnitve namena zbiranja (komunikacija s pobudnikom, pojasnitev nejasnosti glede pobude, možnost posredovanja neposrednega odgovora pobudniku) obdelave oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Posameznik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče.

Po posredovanju odgovora na pobudo se osebni podatki sistemsko pobrišejo.

Svojo privolitev lahko kadarkoli prekličete, zahtevate vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvestite pisno po pošti na naslov Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ali preko e-naslova dpo@ljubljana.si. Na navedeni naslov lahko podate tudi ugovor v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Kot upravitelji spletnega portala smo odgovorni za vsebino zapisov, ki jih objavljamo, zatorej si Mestna občina Ljubljana, skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in stališčem Evropskega sodišča za človekove pravice, da je spletni portal odgovoren za pripombe in žaljive komentarje svojih bralcev, pridržuje pravico do zavrnitve neprimernih, podcenjujočih, zaničljivih, omalovažujočih in žaljivih vprašanj in sporočil.

Evropsko sodišče za človekove pravice je zavzelo stališče, da je svoboda govora sicer na samem vrhu človekovih pravic, hkrati pa to ni absolutna kategorija.

Vse fotografije, ki so sestavni del pobud in so objavljene na spletni strani »Pobude meščanov« so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Storitev spletnega servisa »Pobude meščanov« ne nadomešča upravnih postopkov, ki jih vodi Mestna občina Ljubljana in so določeni z veljavnimi zakoni!

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je Mestna občina Ljubljana nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu objavljenim na spletnem mestu (besedila, fotografije, skice,zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi,..)

To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Mestne občine Ljubljana prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje v komercialne namene.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) pa sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo.

Pravila varstva zasebnosti in piškotkov